Mobil sein – dabei sein

Nominovaní 2010

Krajina: Rakúsko

Región: Salzbursko

Odvetvie: Komerčný podnik

Polia pôsobnosti: Iné

Vlastník projektu: StadtBus - Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation

Zodpovedná osoba: Angelika Gasteiner

O čom to je?