Kto Vlastní Slovensko?

Vlastník projektu: Transparency International Slovensko (Transparency International Slovakia)

Zodpovedná osoba: Zuzana Grochalová

2023

2. cena

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

Peniaze z rôznych káuz a podvodov často končia v cestovnom ruchu. Kto vlastní je projektom mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko orientovaným na podporu férového podnikania a etického nakupovania. V úvodnej fáze sa zameral na hotelový sektor, pod samostatným názvom Kto vlastní hotely. V ďalšej fáze pod názvom Kto vlastní Slovensko sa projekt rozšíril i na iné segmenty trhu, konkrétne na kúpeľníctvo, lyžiarske strediská, akvaparky, golf a turistické zariadenia.

Výzva

Etický rozmer nakupovania sa bežne rieši pri zelených a ľudskoprávnach témach (fair trade, úloha detskej práce), ale doteraz sa zanedbával pri téme korupcie. Prečo míňať peniaze na služby a nechať tak zarábať ľudí, ktorí k týmto majetkom prišli nečestne a ktoré slovenský štát dlhodobo nie je schopný odhaliť a potrestať?

Myšlienka

Transparentnosť vlastníctva firiem je novou dôležitou súčasťou protikorupčného boja. Vedieť, kam tečú peniaze, pomáha narúšať korupčné schémy. Novovytvorená mapa vlastníkov slovenských hotelov a ďalších zariadení cestovného ruchu prináša zrozumiteľným spôsobom tému k občanom a umožňuje, aby sa ľahko do boja proti korupcii zapojili aj osobne.

Aktéri

Pozitívny feedback Transparency International Slovensko obdržalo aj od samotných aktérov turizmu: od prevádzkovateľov i plaftoriem združujúcich hoteliérov. Informácie na portáli sú užitočné pre turistov zo Slovenska i zahraničia. Na crowdfundingovú kampaň reagovali a zdieľali ju aj travel-influenceri. Médiá, vrátane tých zahraničných, zmienku o mape priniesli desiatky. Verejnosť sa do projektu stále zapája svojím pripomienkovaním.

Dopad

Označenie výborný hotel získalo 50 % z vyše 600 hodnotených, označenie neuspokojivý/problémový hotel takmer desatina z nich. Expertná komisia zhodnotila ďalších 298 zariadení cestovného ruchu. Za necelých 10 mesiacov ľudia dokončili takmer 3 600 vyhľadávaní na mape a od niektorých majiteľov sme dostali aj spätnú väzbu. Jej obsah môže pripomienkovať aj verejnosť, pričom sme doteraz obdržali viac ako 30 podnetov.

Prenos

Počas podujatí o portáli a aktívnom občianstve ako i v diskusiách na sociálnych sietiach sa opakuje požiadavka verejnosti zaradiť do mapy vlastníkov ďalšie podnikateľské segmenty: prevádzky v gastrobiznise, lekárne, banky. Záujem o mapu prejavila i centrála celosvetového hnutia Transparency International v Berlíne, ako aj pobočky v iných krajinách - najintenzívnejšie v susednej Českej republike.

Ocenenie poroty

Portál #KtoVlastníSlovensko poskytuje účinný nástroj formujúci spôsob, akým sa míňajú peniaze v sektore cestovného ruchu. Objasňuje skryté vlastnícke štruktúry a zákazníkom uľahčuje robenie informovaných rozhodnutí. Projekt má prenosný potenciál do iných krajín a problémov, dokonca aj do tých, ktoré dosahujú lepšie výsledky na škále transparentnosti.