Online otázky a odpovede pre žiadateľov

11/29/23

Novinky

Plánujete sa prihlásiť do výzvy SozialMarie 2024? Pridajte sa k nám a opýtajte sa na to, čo Vás zaujíma. Už 19. decembra 2023 s Vami radi online preberieme témy súvisiace s prihlasovacím procesom. Bezpochyby, viesť výborný projekt je základom úspechu. Ale v neposlednom rade je rovnako dôležité ho dobre vysvetliť! Ak plánujete prihlásiť svoj projekt do výzvy o cenu SozialMarie, budeme veľmi radi, ak sa pridáte do našej Q&A diskusie a spolu s nami zistíte, čo je kľúčom k úspechu dobre podanej prihlášky.

Je môj projekt už dostatočne otestovaný a rozpracovaný? Čo je to sociálna inovácia? Ako správne projekt odprezentovať? - to sú len niektoré príklady tém, ktorých sa dotkneme s našimi hosťami, pričom každý z nich bude predstavovať inú perspektívu v rámci SozialMarie. Členka poroty, hodnotiteľ projektu a ocenený projekt Vám odpovedia na rôzne otázky týkajúce sa Vašej žiadosti. 

 

Kedy?

19. december 2023, o 16:00 – 17:30 (CET)

Prihlásiť sa môžete tu

 

Zoom 

Diskusia prebehne prostredníctvom online platformy Zoom. Registrovaní účastníci obdržia odkaz na zoom ráno v deň konania akcie prostredníctvom e-mailu. 

 

Jazyk

Diskusia bude prebiehať v angličtine. Účastníci budú mať možnosť klásť otázky počas akcie prostredníctvom chatu, a to v angličtine alebo v jednom z jazykov SozialMarie (nemčina, maďarčina, chorvátčina, slovenčina, slovinčina alebo čeština). Počas posledných 30 minút sa budú konať break-out stretnutia, v ktorých budete môcť debatovať vo svojich lokálnych jazykoch.