Sexualität - das vollwertige Leben

Nominovaní 2009

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Polia pôsobnosti: Postihnutie, Zdravie, Duševné zdravie

Vlastník projektu: Diakonie ČCE – Zentrum in Pilsen

Zodpovedná osoba: Veronika Brožová

O čom to je?