Menschen im Alter mit geistiger Behinderung

Nominovaní 2010

Krajina: Rakúsko

Región: Korutánsko

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Duševné zdravie, Zdravie, Postihnutie

Vlastník projektu: Diakonie Kärnten gemeinnützige BetriebsgmbH.

Zodpovedná osoba: DSA Klaudia Kubala

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?