MIA – Mütter in Aktion

Nominovaní 2010

Krajina: Rakúsko

Región: Štajersko

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Prevencia násilia, Vzdelávanie dospelých, Komunitný rozvoj

Vlastník projektu: Frauengesundheitszentrum

Zodpovedná osoba: Dr. Brigitte Steingruber

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?