COM 4 KIDS

Vlastník projektu: SOCIUS – Selbsthilfeverein gegen Armut und soziale Ausgrenzung

Zodpovedná osoba: Harald Dittrich

2011

Nominovaní

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?