COM 4 KIDS

Nominovaní 2011

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Práca, Chudoba, Postihnutie

Vlastník projektu: SOCIUS – Selbsthilfeverein gegen Armut und soziale Ausgrenzung

Zodpovedná osoba: Harald Dittrich

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?