bunt&quer˛

Nominovaní 2011

Krajina: Rakúsko

Región: Vorarlbersko

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Rodová rovnosť, Migrácia, Iné

Vlastník projektu: Mädchenzentrum Amazone

Zodpovedná osoba: Mag.a Amanda Ruf M.A

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?