Café Rozmar

Nominovaní 2012

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Práca

Vlastník projektu: Rozmarýna o.p.s.

Zodpovedná osoba: Simona Bagarová

O čom to je?

Café Rozmar is the first social firm in the Czech Republic which support young people after leaving institutions. As the training waiters/waitress and help cooks they gain first job experience and practise. Café Rozmar is something like a “transfer station” between children´s home and normal life. Space which offer real job practice on the one side and personal support and tolerance on the the other side. Café Rozmar is the first chance how to start.