Our cafe - project supported employment

Nominovaní 2013

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Rodová rovnosť

Vlastník projektu: The Civil Association Lékořice

Zodpovedná osoba: Mgr. Karin Pospíšilová

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

"Naše kavárna" ("Our café") is a project focusing on neglected target group - family members of children who are hospitalized long-term in Pediatric Clinic of Thomayer Hospital. These are usually moms who decided to give up their jobs and to care for their children despite the fact they are constantly confined to hospital bed.