Ability Café

Nominovaní 2015

Krajina: Maďarsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Postihnutie

Vlastník projektu: Hold My Hand Foundation

Zodpovedná osoba: Szvacsekné Jahn Margit

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Those hanging out,talking and enjoying themselves can experience the presence of our staff by focusing on ther humanity, their values and contributions instead of their handicaps. The Ability Cafe creates a living relationship between the people living with handicaps and the surrounding society thereby helping their integration and acceptance.