Peer participation

Nominovaní 2015

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Závislosť

Vlastník projektu: Odyseus

Zodpovedná osoba: Miroslava Žilinská

O čom to je?

Odyseus believes in the power of communities. We believe communities have their own powers to solve problems. People who use drugs work as trained peer volunteers and provide syringe exchange and counseling for their communities. Through meaningful involvement, we contribute to the prevention of HIV and other blood-borne diseases and to the empowerment of stigmatized and excluded communities.