Divé Maky

Nominovaní 2015

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Vzdelávanie v rannom detstve

Vlastník projektu: Dive Maky

Zodpovedná osoba: Mgr. Michal Riečanský

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Dive maky scholarship program is a unique project which gives gifted Roma youth and children from disadvantaged backgrounds a chance to pursue education, develop their skills, and overcome the adversities of life in segregated, impoverished communities and to attain their dreams of a happy and fulfilling life. What Divé Maky are about can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=Yfv6HPJO3So