Steps for István akna

Nominovaní 2016

Krajina: Maďarsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba

Vlastník projektu: Khetanipe Association

Zodpovedná osoba: Dr. Lakatos Szilvia

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

István akna is one of the most neglected segregated areas of Pécs. Children living here are forced to go to low-prestige, segregated schools because of large scale disadvantages. This could be avoided with personal, early childhood development and parental awareness raising. Our association is doing community-, and early childhood development where absolutely no other services are available!