JUNO-Housing

Nominovaní 2017

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Rodina, Chudoba, Práca zohľadňujúca pohlavie

Vlastník projektu: JUNO - Verein zur Unterstützung Getrennt- und Alleinerziehender

Zodpovedná osoba: Mag. Sarah Zeller

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

The goal of “JUNO-Housing|Single parents-Strong together!” is the improvement of the often precarious housing and living situation of single-parent families. The development of shared dwelling forms not only helps to reduce costs, but also enables and supports social cohesion in excess of single-parent families.