We Create Homes!

Nominovaní 2017

Krajina: Maďarsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba

Vlastník projektu: Utcáról Lakásba Egyesület

Zodpovedná osoba: Kovács Vera

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Since 2012 our goal has been to enable more and more homeless families to get into safe and sustainable housing. We work in 2 main fields in our program: we provide home for more than 30 people in 2 districts of Budapest and we also do campaigning regarding the problem of homelessness and the needed reform of housing and social policies.