Let's go out!

Nominovaní 2018

Krajina: Maďarsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Postihnutie, Umenie

Vlastník projektu: Mozduljunk ki! Egyesulet / Let's go out! Association

Zodpovedná osoba: Teofilaktu Éva Alexandra

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Our main purpose is to facilitate the participation of disabled - wheelchair user- people at live music concerts and festivals by providing direct, professional free of charge assistance for them. We believe that inclusion naturally comes to existence when disabled and non disabled people have a chance to meet, come up to and so to get experiences about each other through the love of music.