neunerhaus Gesundheitszentrum

Nominovaní 2018

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba, Zdravie, Psychosociálne znevýhodnenie

Vlastník projektu: neunerhaus

Zodpovedná osoba: DSA Mag.a Elisabeth Hammer

O čom to je?

The neunerhaus health care center provides easy access to general health care, dentistry, ambulant nursing, therapy, social work services and veterinary aid. Regardless of the ones current position in Vienna's social support system, people can utilize the services of neunerhaus health care center.