Vestigium

Nominovaní 2018

Krajina: Chorvátsko

Región: realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Komunitný rozvoj, Umenie

Vlastník projektu: Irena Borovina

Zodpovedná osoba: Irena Borovina

Odkaz na webstránku

O čom to je?

We try to enrich out neighborhood with different cultural and eco friendly activities that lack in area we work in. We do so, encouraging residents to participate in sharing knowledge and their free time to do some good in the neighborhood.