Sustainable development and energy efficiency education with the help of interactive and digital elements

LSS NRGY (LESS ENERGY)

Nominovaní

nominee 7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
detská pedagogika / školské & vysokoškolské zariadenia
iné
Vek cieľovej skupiny :
12 - 18 rokov = mládež
0 - 11 rokov = deti
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Pro Gemmo Alapítvány
Zodpovedná osoba:
Simkó József
Webstránka:
Hlasy spolu: 1

O čom to je?

The main objective of our project is to help the younger generation to understand the effects of the global warming, and climate change, and how to reduce the CO2 emission with the help of the every day eco practices. In order to convey the sustainable information to the students, we use augmented reality, and an interactive eco mock-up house.