The School Book Is A Public Affair

Nominovaní 2019

Krajina: Maďarsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Vzdelávanie v rannom detstve

Vlastník projektu: Történelemtanárok Egylete

Zodpovedná osoba: Miklósi László

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Because of governmental decisions the school book selection is narrower each year. From the school year 2019/2020 the only possibility is to order state funded books, full with professional misconducts. With their critical analysis the History Teachers Association (TTE) made this topic a public affair, keeping in the public discourse the importance of quality books and the freedom of choice.