Wohnassistenz NÖ

Nominovaní 2007

Krajina: Rakúsko

Región: Dolné Rakúsko

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba

Vlastník projektu: Verein "Wohnen" - Verein zur Hilfestellung für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Mens

Zodpovedná osoba: Lechner Johann

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?