AJ Ty v IT

Nominovaní

nominee 50300
Rok:
2019
Krajina / Región:
celé Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
vzdelávanie dospelých/ osveta
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
iba ženy
Vlastník projektu:
AJ Ty v IT
Zodpovedná osoba:
Petra Kotuliakova
Webstránka:
www.ajtyvit.sk

O čom to je?

AJ Ty v IT buduje pre všetky dievčatá a ženy rovnaký prístup k IT vzdelávania a následnému zamestnaniu v danej oblasti. Nízky záujem dievčat o technické smery spôsobuje ich nedostatok na IT pozíciách. Dôsledkom sú platové rozdiely medzi mužmi a ženami, kedy ženy obsadzujú nižšie platené pozície a zároveň problémy v rozvoji a raste firiem, ktorým chýbajú kvalifikované ľudské zdroje.