Workshops against Fear

Communication workshops to prepare for a hearing in the asylum procedure at the Federal Administrative Court

Nominovaní

nominee 50001
Rok:
2019
Krajina / Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
rodina / práca s deťmi
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Verein "PatInnen für alle"
Zodpovedná osoba:
Erika Kudweis
Webstránka:
www.patinnenfueralle.at

O čom to je?

These workshops prepare the participants specifically for trials in the asylum procedure. It is not about providing legal advice but rather a workshop in the field of communication – how to deal and communicate with judges and interpreters, how to prepare for the trial and how to conduct the trial. In addition, they educate people to be able to assist and help others.

Photo 2: © Roland Unger