Berufliche Integration und Mentoring für Migrantinnen

Nominovaní 2008

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Polia pôsobnosti: Migrácia, Práca zohľadňujúca pohlavie, Práca

Vlastník projektu: abz*austria - kompetent für frauen und wirtschaft, Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zu

Zodpovedná osoba: Mag. Manuela Vollmann

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?