Dejepis Inak

Nominovaní 2023

Krajina: Česká republika, Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine, Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Komerčný podnik

Polia pôsobnosti: Neformálne vzdelávanie, Zvyšovanie povedomia, Voľnočasové vzdelávanie

Vlastník projektu: Sandra Sviteková

Zodpovedná osoba: Sandra Sviteková

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Projekt sa snaží popularizovať spoločenské vedy a to predovšetkým históriu pre laickú verejnosť. Pomáha aj študentom a učiteľom vo vyučovacom procese. Snaží sa prepájať súčasnosť s minulosťou a vysvetľuje dôležitosť získavania poznatkov v tejto oblasti pre lepšie pochopenie súčasných javov okolo nás. Jeho inovatívnosťou je jeho digitálny rozmer, k jeho obsahu sa dostane ktokoľvek a najviac sa osvedčil počas pandémie covidu19 počas dištančného vzdelávania a lockdownu.