Totality 20. storočia v súčasnom zápase o slobodu

Vlastník projektu: Post Bellum SK (After the War SK)

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Sandra Polovkovka

2024

Cena v hodnote 2 000 Eur

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých ľudí v oblasti moderných dejín Slovenska, čo je oblasť, ktorej sa v školských osnovách nevenuje dostatok pozornosti a vzdelávanie je tu primárne založené na memorovaní faktov. Workshopy sú postavené na princípe zážitkového vzdelávania a na konkrétnych ľudských osudov, aby účastníci/čky nielen porozumeli historickým súvislostiam, ale aby sa tiež dokázali vžiť do osudu postáv. Vďaka unikátnej online vzdelávacej platforme Puzzle pamäti národa mladí ľudia spoznávajú históriu svojho národa a sú následne schopní/é čeliť súčasnej radikalizácii spoločnosti.

Výzva

The project tackles the rising polarisation and radicalisation in Slovakia. Far-right violence, suppression of democracy and anti-Semitism  are on the rise among youth and young adults. The COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, and rising migration boosted this sentiment further. Gaps in teaching ​modern history and rising disinformation hinder young people from distinguishing (un)reliable information and block their critical thinking. 

Myšlienka

At Post Bellum, testimonials are used to educate and engage young people in reflecting on the past. Together with Post Bellum CZ, we recorded 16,000+ testimonies of people who lived through important historical moments in the 20th century and compiled them for the public on our online archive, Memory of Nations. Our educational activities aim to educate youth and young adults about the history through experiential education and a modern online platform. 

Aktéri

Our team of 9 lecturers work at schools and lead workshops for youth and young adults. During the school year, we conduct 30 workshops per month. Each workshop has 26 students and 2 teachers from the school. We also share our material online for teachers and parents at www.puzzlepamatinaroda.sk. 

Dopad

The workshops use innovative experiential methods to educate youth on complex topics, such as Slovakia's modern history. We also work with archival material to help students learn history and culture and develop emotional intelligence and critical thinking skills. The Memory of Nations Puzzle platform offers a unique platform for teachers, students, and parents. Our programmes build a better society and protect freedom, human rights, and democracy in Slovakia. 

Prenos

Every part of the project, especially the workshops, is transferable to other regions and countries. Our work is financially supported by the European Commission. We also have lectured internationally in the Czech Republic, Poland, Romania, Bulgaria, and Croatia.