Impresum

Medijski lastnik in založnik za www.sozialmarie.org

Unruhe Privatstiftung, FN 192483 p
Naslov: Mittersteig 13/6, 1040 Dunaj, Avstrija
Telefon: +43 (0) 1 587 7181
E-pošta: unruhe@ziel.at

Privatstiftung (zasebna fundacija) s sedežem na naslovu Mittersteig 13/6, 1040 Dunaj

Obveznost obveščanja v skladu s §5 zakona o e-trgovini, §14 avstrijskega trgovinskega zakonika, §63 trgovinskih predpisov in obveznost razkritja v skladu z §25 zakona o medijih

Zavrnitev odgovornosti

To izjavo o zavrnitvi odgovornosti je treba obravnavati kot del spletne ponudbe podjetja, kjer se sklicuje na to spletno stran. Če postanejo deli ali posamezni pogoji te izjave neveljavni ali delno neveljavni, to ne vpliva na vsebino ali veljavnost drugih delov.

Odgovornost za vsebino te spletne strani

Vsebina te spletne strani je bila ustvarjena izjemno skrbno. Kljub temu ne prevzemamo nobene odgovornosti za pravilnost, popolnost in ažurnost vsebine. Kot ponudnik storitev smo odgovorni za lastno vsebino na teh straneh v skladu s splošnimi zakoni. Vendar pa nismo dolžni spremljati posredovanih ali shranjenih informacij tretjih oseb ali preiskovati okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost. Obveznosti odstranitve ali blokiranja uporabe informacij po splošni zakonodaji ostanejo nespremenjene. Odgovornost v zvezi s tem pa je možna šele od trenutka, ko se izve za določeno kršitev. Po obvestilu o takih kršitvah bomo to vsebino takoj odstranili.

Odgovornost za povezave na spletnih mestih tretjih oseb

To spletno mesto lahko vsebuje tudi povezave do spletnih mest tretjih oseb. Fundacija Unruhe Privatstiftung ne prevzema nobene odgovornosti za povezave do drugih virov informacij, kot so druga spletna mesta, ki se nahajajo na tem spletnem mestu. Uporabniki te povezane informacije uporabljajo na lastno odgovornost.

Avtorske pravice

Upravljavci tega spletnega mesta se zavezujejo, da bodo vedno spoštovali avtorske pravice drugih ali da bodo uporabljali lastno ustvarjena in nelicencirana dela. Vsebina, ki so jo ustvarili upravljavci spletnega mesta in je objavljena na tem spletnem mestu, je predmet avtorskih pravic. Prispevki tretjih oseb so označeni kot taki. Za razmnoževanje, obdelavo, distribucijo in kakršno koli uporabo izven obsega avtorskih pravic je potrebno pisno soglasje zadevnega avtorja ali ustvarjalca. Vsebine s tega mesta so namenjene samo za zasebno, nekomercialno uporabo.