Klub Uličník pro děti a mládež

Cena 2 000 euro

winner 50200
Rok:
2017
Země / Region:
celé Česko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
rodina / práce s dětmi
mimoškolní vzdělávání / pedagogika volného času
psychosociální znevýhodnění
Věk cílové skupiny:
19 až 25 let = mladí dospělí
12 - 18 let = mládež
0 - 11 let = děti
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Diakonia of The Czech Brothers Evangelical Church
Odpovědná osoba:
Mgr. Václava Egermaierová
Web:
http://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/klub-pro-deti-a-mladez/klub-ulicnik/

O čem projekt je?

Jde o terénní formu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež realizovanou v česko-bavorském příhraničí. Pracovníci doprovází a podporují klienty při řešení obtížných i každodenních situací, čímž zvyšují jejich šance uspět v dalším životě. Služba je poskytována anonymně, bezplatně a diskrétně, a to v přirozeném prostředí klienta (park, ulice, hřiště,...) či ve speciálně upraveném automobilu.

Hodnocení poroty

Zajíždět do prostředí, kde jsou tito mladí doma - na takto prosté a přitom efektivní řešení dosud nikdo nepřišel. Profesionální i nadšený, hravý a naslouchající problémům, dobře zakotvený ve struktuře obcí a institucí a zároveň citlivý k potřebám dětí a mládeže, tak lze charakterizovat inovativní přístup tohoto sociálního projektu cíleného na mladé klienty. Mobilita rozvíjí propojení. Projekt upoutal a je dobře přijímán. Podněcuje zájem dětí a mládeže stejně jako dospělých, reaguje na potřeby cílové skupiny, podporuje ji a povzbuzuje kolektivní zapojení. U dalších škol a obcí vzbudil projekt živý zájem. Klub Uličník přijíždí…