Darujme.cz

Nominovaní 2018

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Ostatní

Kdo stojí za projektem: VIA Association

Odpovědná osoba: Lukáš Hejna

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Darujme.cz je řešení a platforma pro online dárcovství v České republice. Přináší technologie a znalosti pro úspěšný online fundraising. Neziskovým organizacím a dárcům zpřístupňuje důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství. Tímto nástrojem jsme za 7 let pomohli na 400 organizacím získat dary v hodnotě větší než 100 milionů Kč.