Mamma HELP

Cena 2 000 euro 2018

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Zdraví

Kdo stojí za projektem: Mamma HELP

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Kolářová

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Rakovina prsu je nejčastější onkologické onemocnění u žen - proto je tu Mamma HELP. Pomáháme pacientkám s rakovinou prsu a jejich blízkým prostřednictvím sítě 8 denně dostupných center. V těch samy vyléčené a proškolené pacientky v roli terapeutek poskytují v příjemném a bezpečném prostředí individuální bezplatné poradenství a psychoterapeutickou pomoc. Ročně evidujeme více jak 6 000 návštěv.

Hodnocení poroty

Vyškolené bývalé pacientky pomáhají ženám s diagnózou rakoviny prsu, jejich rodinám, přátelům a především jejich partnerům a dětem. Ženy mohou buď přijít, zavolat nebo napsat email. Objednání není nutné. Některé z žen přicházejí pro radu jen jednou, jiné se nechají provázet celou léčbou. Pro každou ženu platí: bude to trvat tak dlouho, jak to bude trvat. Pacientky vyvinuly tuto inovační nabídku, která je doplňkem zdravotnické péče, společně s lékaři. Všechna centra Mamma HELP se dobře včlenila do stávajících regionálních zdravotnických sítí. V severozápadních Čechách bude brzy otevřeno již deváté centrum tohoto typu.