Sbarvouven.cz

Nominovaní 2019

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Rodina, Prevence násilí, Duševní zdraví

Kdo stojí za projektem: Czeslaw Walek - předseda / Prague Pride z.s.

Odpovědná osoba: Oldřich Kundera

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Sbarvouven.cz je peer-to-peer mentoringová poradna s cílem předcházet sebevraždám a krizím mladých lidí, kteří řeší otázky sexuální orientace a genderové identity a minimalizovat případy homofobie a násilí v České společnosti. Od svého vzniku jsme prostřednictvím portálu pomohli více než 2700 lidem, včetně 15 se sebevražednými tendencemi.