Replug me

Digital Well-being project

Nominovaní

nominee ["50200"]
Rok:
2020
Země / Region:
celé Česko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
zdraví / péče
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
12 - 18 let = mládež
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Karolína Presová, founder of the company, s.r.o.,
Odpovědná osoba:
Replug me
Web:
www.replug.me

O čem projekt je?

Replug me pomáhá lidem zvládat zdravěji digitální technologie a informační přehlcení v jejich každodenním osobním i pracovním životě. Skrze zážitkovou pedagogiku učíme o efektech nadužívání mobilních technologií a sociálních sítí širokou škálu cílových skupin po celé České republice. Pomáháme lidem odpojit se a vrátit se k reflexi vlastního života, zastavit se a udržovat zdravé vztahy v reálném prostředí. Jsme první a největší projekt v Česku, který poukazuje a řeší problémy s digitálním well-beingem v tak efektivní a komplexní podobě, s tak velkým dopadem na mnohé cílové skupiny.