Building Bridges

Kdo stojí za projektem: Mezinárodní vězeňské společenství (Prison fellowship Czech republic)

Odpovědná osoba: Gabriela Kabátová

2022

Nominovaní

CS

Občanská společnost / Sociální podnik

O čem projekt je?

Building Bridges se zaměřuje na pomoc obětem tr. činů a zároveň pachatelům skrz inovativní přístup restorativní justice - restorativní dialog mezi nesouvisejícími obětmi a pachateli, který je vedený facilitátory. Projekt se koná v prostředí věznic. Během setkání oběti a pachatelé prožívají velkou vnitřní proměnu. Oběť se osvobozuje od svých traumat a trápení, pachatel se vciťuje do oběti, která je skutečná a zraněná. Tento projekt má vysoce pozitivní dopad na obě skupiny. Inovativnost projektu spočívá především v tom, že si vzájemně pomáhají dvě, tak protikladné skupiny (oběti a pachatelé)