Zachraň oběd

Nominovaní 2023

Země: Česko

Region: Hlavní město Praha

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Chudoba, Osvěta, Klimatická změna

Kdo stojí za projektem: Zachraň jídlo / Save the Food

Odpovědná osoba: Michaela Číhalíková Straková

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Ve firemních jídelnách zbývá v ČR denně na konci výdeje 72 000 porcí jídla, které se vyhodí a s ním i energie vložená do jeho produkce a zpracování. Zbylé pokrmy zachraňujeme tím, že propojujeme dárce (jídelny) s blízkými charitami, které pokrmy vydají svým klientům. Jídelny poskytují pokrmy zdarma ve vratných krabičkách. Pro převoz využíváme už existující logistické služby a designujeme projekt tak, aby byl schopný fungovat co nejeefektivněji a s co nejmenší uhlíkovou stopou. Projekt tak pomáhá lidem v nouzi a zároveň se díky němu snižuje plýtvání potravinami.