Zachraň oběd

Nominovaní 2023

Země: Česko

Region: Hlavní město Praha

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Chudoba, Osvěta, Klimatická změna

Kdo stojí za projektem: Zachraň jídlo / Save the Food

Odpovědná osoba: Michaela Číhalíková Straková

Web: Odkaz na web

Výzva

V souvislosti se současnou ekonomickou krizí stoupá počet lidí v tíživé životní situaci. Charity ve většině případů nemohou těmto lidem poskytnout hodnotné jídlo, ačkoliv se jedná i o např. matky s dětmi. Tito lidé tak často jedí jen pečivo a konzervy. Na druhé straně je zde velké množství vyhozeného hodnotného jídla na konci výdejní doby firemních kantýn.

Myšlenka

Efektivně využívat zdroje, předcházet plýtvání a pomáhat lidem v nouzi poskytováním kvalitních pokrmů. Vyjasnili jsme podmínky darování v oblasti gastra, které byly v ČR opomíjené díky nejasné legislativě regulující zacházení s vařenými pokrmy. Propojujeme jídelny, které mají přebytky s charitami, motivujeme do zapojení a řídíme celý proces.

Aktéři

Klientům charit přináší darování plnohodnotného jídla (často obsahující maso) vítanou službu, kterou vnímají jako motivaci pro svůj osobní rozvoj. Skrz teplé jídlo získávají klienti i motivaci překonávat těžké období ve svém životě. Na straně dárců zbylých pokrmů cítíme vděčnost, že mohou uvařené jídlo zachránit a darovat namísto vyhození.

Dopad

Za uplynulý rok se podařilo nasytit přes 14 000 lidí v nouzi, převozem zbylého jídla ze 4 firemních kantýn do 4 blízkých charit. Ve spolupráci s dobrovolníky jsme vytvořili jednoduchou aplikaci pro B2B komunikaci a evidenci. Síť se neustále rozrůstá. Naším cílem pro rok 2023 je 14 zapojených kantýn a 20 000 nasycených.

Přesah

Princip darování lze realizovat v dalších městech ČR, kde jsou v blízkosti jídelny a charity, protože platí jednotná národní legislativa. Důležité je zajistit logistiku, která se dá realizovat různými způsoby (autem / pěšky / na kole).