Bezbariérové herní studio Kikiriki Games

Nominovaní 2023

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Komerční podnik

Pole působnosti: Nezaměstnanost, Invalidita, Osvěta

Kdo stojí za projektem: Kikiriki Games s.r.o.

Odpovědná osoba: Jana Kuklová

Web: Odkaz na web

Výzva

V EU je 75 % zrakově handicapovaných bez zaměstnání. Příčinou jsou psychosociální bariéry na straně zaměstnavatelů, kteří nemají zkušenosti se zaměstnáváním nevidomých. Druhou výzvou je nedostatek inkluzivní zábavy. Pro nevidomé je 99,98 % mobilních her nepřístupných. Zbývající hry jsou určené výhradně pro nevidomé a nepřispívají tak k inkluzi. 

Myšlenka

Našim posláním je přispívat k inkluzi zrakově handicapovaných do intaktní společnosti. Věříme, že nejlepší cestou je vzájemné setkávání. Proto jsme tým vidomých a nevidomých kolegů a vytváříme mobilní hry určené pro nevidomé i vidomé hráče. Díky tomu se nevidomí lidé stávají plnohodnotnými členy společnosti, kteří pracují a baví se stejně jako ostatní. 

Aktéři

Náš tým z velké části tvoří lidé se zrakovým handicapem. Ukazujeme tak široké veřejnosti, že díky asistivním technologiím mohou dnes nevidomí často pracovat na stejných místech jako jejich vidomí kolegové. V našem týmu tak pozice zvukového nebo herního designéra, překladatele, testera kvality nebo marketingového pracovníka zastávají nevidomí lidé. 

Dopad

Ukázkou zapojení nevidomých do herního vývoje je naše hra To the Dragon Cave. Ta vychází z každodenní zkušenosti nevidomých s orientací v prostoru jen na základě sluchu. Hráčům ukazuje, že svět je pestrý i když je vnímán jen skrze zvuk. Tato inovativní hra umožnila vnášet problematiku nevidomých do míst, kde se dříve neobjevovala, např. herní festivaly. 

Přesah

Součástí tvorby našich mobilních her je vývoj škálovatelných řešení, která ve hře zajišťují inkluzi a přístupnost pro hráče s různými handicapy. Tato inkluzivní řešení je následně možné uplatnit i v dalších hrách, na dalších herních platformách a v dalších aplikacích využívajících prvky gamifikace (např. sportrackery, e-learningové programy).