Medici na ulici

Nominovaní 2023

Země: Česko

Region: Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Osvěta, Zdraví, Bezdomovectví

Kdo stojí za projektem: Medici na ulici

Odpovědná osoba: Lenka Mezeiová

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Spolek je jedinečná dobrovolnická iniciativa studentů lékařských fakult, kteří se nebojí vyjít ze společenských stereotypů a naopak jít tam, kam jiní nechtějí. Naším hlavním cílem je přicházet v roli mediků do reality sociálního prostředí lidí bez domova (nocleháren, nízkoprahových center, ulic). Naše aktivita je postavena na terénní službě, trpělivém naslouchání, nesoudící komunikaci, přijetí, empatii, přinášení naděje, důstojnosti, rovnosti a na kvalitním zdravotním ošetření a konzultaci. Zabýváme se také edukací široké veřejnosti. Spolek rozvíjí sociální cítění, vnímání a odpovědnost.