A Tanulás Művészete

Projektgazda szervezet: T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. (T-TUDOK Centre for Knowledge Management and Educational Research Inc.)

Felelős személy: Anita Kaderják

2023

Jelölt

HU

Üzleti magánszektor

Miről szól a projekt?

A Tanulás Művészete projekt a gyermekek agyi végrehajtó funkcióinak fejlesztésével akadályozza meg, hogy a hátrányos helyzetű diákok már az iskola első heteiben lemaradjanak, amely predesztinálja későbbi lemorzsolódásukat. Teszi mindezt egy innovatív, nemzetközileg elismert módszertannal, melynek keretében művészeket készít fel, hogy alsós osztályok tanítóival egy csapatot alkotva olyan, a tanulókat középpontba helyező, ugyanakkor a tanmenetbe illeszthető foglalkozásokat tartsanak, melyek képesek bevonni a hátrányos helyzetű diákokat, és sikeresen fejlesztik az agyi végrehajtó funkciókat.

Kihívás

Sok diák sorsa már az iskolakezdéskor eldől, mert a hátrányos helyzetű diákok szisztematikusan alacsonyabb fejlettségű agyi végrehajtó funkciókkal érkeznek, mint szerencsésebb társaik. Bár a végrehajtó funkciók megfelelő működése elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki képes legyen tanulni, mégsincsenek ezek a funkciók célirányosan fejlesztve. 

Ötlet

A Tanulás művészete program művészeket készít fel, hogy alsós osztályok tanítóival egy csapatot alkotva olyan, a tanulókat középpontba helyező, ugyanakkor a tanmenetbe illeszthető foglalkozásokat tartsanak 2 éven keresztül heti 3 alkalommal, melyek képesek bevonni a hátrányos helyzetű diákokat, és sikeresen fejlesztik az agyi végrehajtó funkciókat. 

Szereplők

A projekt hazánkban a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ szakmai irányítása alatt három magyar közoktatási intézményben, összesen 5 alsós osztályban működik: egy pécsi, egy újpesti és egy soroksári iskolában. A programot norvég és nagy-britanniai partnerekkel közösen valósítjuk meg, amely párhuzamosan 6 norvég iskolában is fut. 

Hatás

Az első évek meghatározóak a pedagógiai stílus kialakulásában, a mi intenzív programunkkal azonban elérhető, hogy a pedagógusok „kizökkenjenek”: másként kezdjék látni a diákokat és saját szerepüket az osztályteremben, ami lehetőséget ad az olyan hátrányos helyzetű diákok megfelelő fejlesztésére is, akik más esetekben jó eséllyel lemorzsolódnának. 

Átemelhetőség

Jövőbeli céljaink közé tartozik, hogy minél több osztályt tudjunk bevonni a programba (nemzetközi szinten), de azt gondoljuk, hogy sikeresen alkalmazható lenne akár az óvoda és iskola közötti átmenet támogatásában, illetve olyan nem-formális oktatási környezetekben is, mint például a tanodai, vagy a menekült gyermekeket segítő oktatási programok.