Building Bridges

Nominovaní 2022

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Kriminalita, Pomoc obětem, Vězeňství a podpora lidí ve výkonu trestu

Kdo stojí za projektem: Mezinárodní vězeňské společenství (Prison fellowship Czech republic)

Odpovědná osoba: Gabriela Kabátová

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Building Bridges se zaměřuje na pomoc obětem tr. činů a zároveň pachatelům skrz inovativní přístup restorativní justice - restorativní dialog mezi nesouvisejícími obětmi a pachateli, který je vedený facilitátory. Projekt se koná v prostředí věznic. Během setkání oběti a pachatelé prožívají velkou vnitřní proměnu. Oběť se osvobozuje od svých traumat a trápení, pachatel se vciťuje do oběti, která je skutečná a zraněná. Tento projekt má vysoce pozitivní dopad na obě skupiny. Inovativnost projektu spočívá především v tom, že si vzájemně pomáhají dvě, tak protikladné skupiny (oběti a pachatelé)