2022

Víťaz

Slovinsko

Práca, Miestny rozvoj, Ostatní

2022

Nominovaný

Česká republika

Právo, Spravodlivosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Ostatní

2022

Víťaz

Slovensko

Práca, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Slovensko

Právo, Spravodlivosť, Miestny rozvoj, Chudoba

2022

Víťaz

Slovinsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Právo, Spravodlivosť

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra