2022

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Právo, Spravodlivosť

2022

Víťaz

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovinsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Chudoba

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Práca, Rôznorodosť, Vzdelávanie

2022

Chorvátsko

Vzdelávanie, Životné prostredie, Miestny rozvoj

Audience Award Badge

2022

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Rôznorodosť, Miestny rozvoj, Umenie a kultúra