Handicap ohne Handicap

Nominovaní 2009

Krajina: Rakúsko

Región: Štajersko

Polia pôsobnosti: Neformálne vzdelávanie, Zdravie, Postihnutie

Vlastník projektu: Allgemeiner Sportverband Steiermark (ASVÖ

Zodpovedná osoba: Mag.Dr. Martin Arnold

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?