Handicap ohne Handicap

Nominovaní 2009

Země: Rakousko

Region: Štýrsko

Pole působnosti: Mimoškolní vzdělávání, Zdraví, Invalidita

Kdo stojí za projektem: Allgemeiner Sportverband Steiermark (ASVÖ

Odpovědná osoba: Mag.Dr. Martin Arnold

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?