..und ich dachte, so löst man Konflikte

Nominovaní 2011

Krajina: Rakúsko

Región: Dolné Rakúsko

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Prevencia násilia, Rodová rovnosť, Migrácia

Vlastník projektu: Verein wendepunkt

Zodpovedná osoba: Elisabeth Cinatl

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?