Towards Successful and Productive Living

Nominovaní 2012

Krajina: Maďarsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Vzdelávanie v rannom detstve

Vlastník projektu: Pressley Ridge Hungary Foundation

Zodpovedná osoba: Andrea Gruber

O čom to je?

Aim of the project is to implement Pressley Ridge complex educational program for successful and productive living in Kossuth Lajos Elementary School in Győr. The project provides effective and innovative help and services to children with serious emotional, learning and behavior difficulties, and with disadvantaged social background.