Nominovaní 2012

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Migrácia

Vlastník projektu: made IN – made BY Verein zur Förderung der sozialen und ökonomischen Entfaltung von Migrantinnen

Zodpovedná osoba: Luisa Andrade Lobo de Rezende

O čom to je?