Vlastník projektu: made IN – made BY Verein zur Förderung der sozialen und ökonomischen Entfaltung von Migrantinnen

Zodpovedná osoba: Luisa Andrade Lobo de Rezende

2012

Nominovaní

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?