Nominovaní 2012

Země: Rakousko

Region: Vídeň

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Migrace

Kdo stojí za projektem: made IN – made BY Verein zur Förderung der sozialen und ökonomischen Entfaltung von Migrantinnen

Odpovědná osoba: Luisa Andrade Lobo de Rezende

O čem projekt je?