Nominovaní 2014

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Postihnutie

Vlastník projektu: kinderhände - mit Händen sprechen

Zodpovedná osoba: Andrea Rohrauer

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?