Spielplatz für Alle

Nominovaní 2006

Krajina: Rakúsko

Región: Dolné Rakúsko

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Migrácia

Vlastník projektu: Stadtgemeinde Mödling; Österreichischer Integrationsfonds; Mödlinger Elterninitiative

Zodpovedná osoba: Margarethe Tschannett, Wilma Schneider, Mag. Ursula Schallaböck

O čom to je?