Invisible Study Hall

Nominovaní 2015

Krajina: Maďarsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Neformálne vzdelávanie

Vlastník projektu: Invisible Study Hall

Zodpovedná osoba: Balogh Beatrix

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

The Invisible Study Hall builds a relationship between the volunteer mentor and the mentored child’s family creating a stable background helping the intellectual and emotional development of children changing school from a segregated to an integrated one. It bridges the gap between the middle class and socially marginalized families in an egalitarian setting.